Ιστορικά
Χάρτης
Τμήματα
Διευθυντές
Τμημάτων
Οργανόγραμμα
Στατιστικά.
Τηλεφωνικός
κατάλογος
ΤΗΛ. ΚΑΤΆΛΟΓΟΣ
SYZEFXIS
Κ.Ε.Κ.
ΕΠΑ.Σ ΒΟΗΘΩΝ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
Βιβλιοθήκη
'Αλλοι
Σύνδεσμοι
Ειδικευόμενοι
Πρόγραμμα
ΕΡΜΗΣ
Τμήμα Οργάνωσης
και Πληροφορικής
Ενημέρωση
Προμηθευτών
Διακηρύξεις
Προμηθειών
Εφημερίες
Προκηρύξεις

Τηλεφωνικός Κατάλογος Νοσοκομείου Παπανικολάου

Έγινε επιτυχώς η μετάπτωση του Νοσοκομείου μας στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ.

Οφέλη από την μετάπτωση!!!

Όλα τα τηλέφωνα που είναι σε τετραψήφια μορφή εξυπηρετούν το εσωτερικό τηλεφωνικό δίκτυο του Νοσοκομείου.

Οι κλήσεις εκτός Νοσοκομείου προς αυτό γίνονται ως εξής :

  • Μέσω του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ στα τηλέφωνα 2313 30ΧΧΧΧ όπου ΧΧΧΧ το εσωτερικό τετραψήφιο τηλέφωνο της υπηρεσίας π.χ. για το Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής με εσωτερικό 7174 το τηλέφωνο είναι 2313 307174. (Σας ενημερώνουμε ότι η τηλεφωνική κλήση σε νούμερο του ΣΥΖΕΥΞΙΣ από μια δημόσια υπηρεσία που είναι στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε άλλη δημόσια υπηρεσία η οποία είναι και αυτή στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ είναι χωρίς χρέωση.)

  • Επιλέξτε την υπηρεσία της οποίας τα τηλέφωνα θελετε να δείτε:

Τηλεφωνικός Κατάλογος του Νοσοκομείου

Τηλεφωνικός Κατάλογος Ιατρών του Νοσοκομείου


View Larger Map

[Ιστορικά] [Χάρτης] [Τμήματα] [Διευθυντές] [Οργανόγραμμα] [Στατιστικά] [Τηλεφ.Κατάλογος] [ΚΕΚ ] [Βιβλιοθήκη] [Σύνδεσμοι ] [Ειδικευόμενοι ] ] [Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής ]

Την επιμέλεια της ιστοσελίδας ανέλαβε το Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής του Νοσοκομείου "Γ.Παπανικολάου". Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 2313-307174 και 2313-307162 ή σε αυτό το e-mail. Copyright © 2005 Τμήμα Οργάνωσης & Πληροφορικής, Νοσοκομείο "Γ.Παπανικολάου". Ολα τα δικαιώματα κατοχυρωμένα.